കട്ടപ്പന വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ ജപ്തി ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ ലേലം 24 ന്


കട്ടപ്പന: ആർ ആർ ഡിസ്ട്രസ്സ് വാറണ്ട് കുടിശ്ശിക ഒടുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ കട്ടപ്പന വില്ലേജിലെ ഒരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്ന് തുക വസൂലാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള 00.03.20 ഹെക്ടർ വസ്തു ജൂലൈ 24  ന്  രാവിലെ 11 ന്  കട്ടപ്പന വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വില്‍പ്പന നടത്തും.   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് നെടുങ്കണ്ടം ആർ ആർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *