ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

ഇടുക്കി: വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അടിമാലി ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസിലെ ആവശ്യത്തിന് ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റും ഏഴ് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറവ് പഴക്കമുള്ള ഒരു വാഹനം (ജീപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ കാര്‍) 2024 ഫെബ്രുവരി  മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും മുദ്ര വച്ച  ടെന്‍ഡറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു.

ടെന്‍ഡര്‍ ഫോമുകള്‍ ഫെബ്രുവരി 15 ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെ അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മുകള്‍നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐ.സി.ഡി.എസ് പോജക്ട് ഓഫീസില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത വില നല്‍കി പ്രവര്‍ത്തി  ദിവസങ്ങളില്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഫെബ്രുവരി 15 ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ ടെന്‍ഡര്‍ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുടര്‍ന്ന് 3 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 

വാഹനത്തിന് ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ഫോണ്‍: 04864-223966,9447876176.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *